default logo

Generalforsamling


Du finder nuværende vedtægter på denne link

Generalforsamlingen 2020 er afviklet som virtuel generalforsamling tirsdag den 14. april kl. 17:00.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev udsat til et senere tidspunkt.
Den nye bestyrelse kan ses under Bestyrelsen 2020-2021.